Kalbos kultūros dalykas pratęsia mokykloje įgytas bendrąsias žinias apie kalbos taisyklingumą ir toliau ugdo studentų kalbinę kompetenciją. Šiuo sandu siekiama susisteminti ir papildyti tuirmas žinias iš atskirų kalbos klaidų rūšių, ugdyti gebėjimus atskirti klaidingus kalbos vienetų vartosenos atvejus nuo stilistiškai konotuotų ar neįprastesnių neutralių kalbos vienetų. Be bendrųjų kalbos vartosenos įgūdžių formavimo, siekiama praplėsti turimas žinias apie teksto sandarą, ugdyti gebėjimus kurti logiškai nuoseklų, atitinkantį sandaros reikalavimus tekstą, orientuota į specialybės dalykus, sudaryti įgūdžius analizuoti specialybės tekstą kalbos taisyklingumo ir stilistinio tikslingumo aspektais. Kaip papildomas sando tikslas – aptarti būdingesnius kanceliarinės kalbos vartojimo atvejus, supažindinti su raštų kalbos specifika. Pagal siekiamus tikslus sando turinį sudaro trys dalys: kalbos taisyklingumas, rašytinio ir sakytinio teksto sandara ir dokumentų kalbos specifika.