Studentams siekiama suteikti esmines bendrosios darbo teisės teorijos, individualios darbo teisės, darbo sutarties instituto žinias. Gilinamasi į darbo teisės reguliavimo objektą, principus, šaltinius, sistemą bei kitas bendrąsias nuostatas. Siekiama ugdyti teisės tyrėjo kompetenciją, taip pat analitinį ir kritišką mąstymą, komunikacinius gebėjimus, tolesnių kryptingų, savarankiškų studijų poreikį ir gebėjimus.