Šiame kurse studentai supažindinami su personalo valdymo principais, personalo valdymo funkcijomis ir jų sėkmingo įgyvendinimo prielaidomis šiuolaikinėse organizacijose. organizacijoje. Studijuojant dalyką suteiktos žinios leis studentams įgyti gebėjimų kritiškai vertinti, koreguoti ir kurti personalo vadybos sistemą, efektyviai spręsti su personalo valdymu susijusias problemas, priimti personalo valdymo strateginio ir taktinio lygio sprendimus. Studentai mokomi nustatyti kiekybinį ir kokybinį personalo poreikį, vykdyti naujų darbuotojų paeišką ir atranką, užtikrinti įstatymus atitinkančią darbuotojų samdą, sukurti veiksmingą personalo darbo apmokėjimo sistemą, taikant šiuolaikines materialinio ir moralinio skatinimo priemones, tinkamai organizuoti, kontroliuoti ir vertinti personalo darbą, planuoti darbuotojų karjerą, vykdyti tikslingą personalo mokymą ir ugdymą.