Viešųjų organizacijų vadybos dalykas skirtas pagilinti klausytojų žinias iš viešojo sektoriaus institucijų valdymo srities, pasitelkiant modernias vadybos teorijas. Studentai supažindinami su pagrindinėmis disciplinos sąvokomis, jiems sudaromos sąlygos įsigilinti į  viešojo sektoriaus, viešosios politikos ir viešųjų organizacijų valdymo  ir vadybos sampratas bei įvairias  jų šiuolaikinio mokslo krypčių interpretacijas. Valstybės politiniame kontekste akcentuojama valdymo ir viešosios politikos sąveika, apibūdinama viešųjų projektų ir programų esmė bei taikytini jų vadybos modeliai. Plačiai analizuojami įvairūs moksle bei praktinėje veikloje vartojami valdymą/administravimą/vadybą apibūdinantys terminai  bei pagrindinės valdymo sistemos.  Atkreipiamas klausytojų dėmesys į esančius rimtus skirtumus tarp viešųjų ir privačiųjų organizacijų veiklos pobūdžio ir iš to išplaukiančių vadybos ypatumų, daug dėmesio skiriama viešųjų institucijų personalo valdymo klausimams aptarti bei vadovavimo stiliams apibrėžti.