Studijų dalyko tikslai – supažindinti studentus su šiuolaikinėmis tarptautinio verslo ir tarptautinės ekonomikos tendencijomis, vystymosi kryptimis, globalizacijos iššūkiais, padėti giliau suvokti tarptautinės prekybos politikos reikšmę, poveikį pasaulinės ekonomikos augimui, ugdyti studentų gebėjimus suprasti ir analizuoti ekonominius procesus, vykstančius globalioje ekonominėje aplinkoje, vertinti ir palyginti šių procesų poveikį skirtingų šalių ekonomikų augimui.

Kurso anotacija. Kurso metu studentai susipažįsta su tarptautinio verslo ir tarptautinių ekonominių santykių teoriniais aspektais bei tarptautinėje aplinkoje vykstančiais ekonominiais procesais, analizuoja ir vertina gamybos veiksnių, tokių kaip kapitalo bei darbo jėgos, tarptautinio judėjimo prielaidas, tendencijas bei poveikį nacionalinėms ekonomikoms. Aptariami tarptautinės prekybos politikos formos, prekybos reguliavimo metodai, klasikiniai ir šiuolaikiniai prekybos modeliai, prekybos strategijos, struktūra ir tendencijos, Studentai susipažįsta su mokėjimų balanso struktūra, akcentuojama tarptautinių ekonominių susitarimų svarba prekybiniams ryšiams. Apžvelgiama tarptautinių ekonominių organizacijų veikla ir įtaka nacionalinių ekonomikų augimui. Diskusijų ir praktinių užduočių pagalba formuojamas studentų gebėjimas orientuotis globalioje verslo aplinkoje ir efektyviai spręsti globalizacijos teikiamus iššūkius.