Šiuolaikiniam specialistui dažnai tenka atlikti pastatų, mašinų, prietaisų ir kitokių įrenginių pusiausvyros bei judėjimo skaičiavimus. Projektuojant pastatus, tiltus- apskaičiuojamos jėgos, veikiančios svarbiausius šių statinių elementus. Žinant veikiančias jėgas, galima apskaičiuoti šių elementų deformacijas ir nuspręsti ar deformuojami elementai nesuluš. Didelė atsakomybė tenka specialistams, dirbantiems statybų srityje. Pastatai turi būti ne tik tinkamai suprojektuoti, bet sąžiningai pastatyti ir tinkamai eksploatuojami. Pagrindinius stiprumo, apkrovų veikimo, deformacijų, medžiagų savybes privalo žinoti bet kurios profesijos žmogus, turintis sąlytį su statybų aplinka.

Šio Techninės mechanikos kurso tikslas yra  formuoti specifines žinios apie statyboje naudojamus fundamentaliuosius principus, įvertinančius statybinių konstrukcijų elementų statinę pusiausvyrą , išorinių apkrovų bei poveikių kinematiką ir dinamiką.  Jį įsisavinę studentai taip pat gebės įvertinti techninius statybos reglamentų reikalavimus.