Šio kurso tikslas: išmokti tvarią gamybinę įmonę vertinti kaip sistemą, suprasti šiuolaikinės gamybos sąlygas, vystymosi tendencijas ir plėtros perspektyvas, žinoti gamybos proceso esmę ir jo organizavimo metodologinius principus, suprasti gamybinių įmonių planavimo, apskaitos, kontrolės ir koregavimo procesų specifiką, suvokti inovacijų svarbą gamybos sektoriuje.