Darbuotojų sauga ir sveikata darbe kurse nagrinėjami privalomi darbuotojų saugos ir sveikatos išsaugojimo reikalavimai ir sprendžiamos jų taikymo praktinėje švietimo institucijų veikloje užduotys. Studentai detaliai supažindinami darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų sistema, su darbuotojų saugos ir sveikatos vidinės kontrolės organizavimu įmonėje, darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų struktūra bei funkcijomis, instrukcijų rengimo reikalavimais. Atskleidžiami vadovų, specialistų ir darbuotojų mokymo, atestavimo ir instruktavimo ypatumai. Ypač didelis dėmesys skiriamas saugios ir nekenksmingos darbo aplinkos užtikrinimo reikalavimams: analizuojami reikalavimai darboviečių įrengimui, darbo priemonėms ir darbams, darbo vietų apšvietimui, darbo aplinkos mikroklimatui, apsaugai nuo triukšmo, vibracijos, spinduliuotės ir šiluminio poveikio. Nagrinėjami gaisrinės saugos reikalavimai. Plačiai analizuojamas kenksmingų darbo aplinkos veiksnių normavimas, darbo aplinkos rizikos įvertinimas ir jos prevencijos priemonės bei darbuotojų aprūpinimas asmeninėmis apsaugos priemonėmis priklausomai nuo profesinės rizikos. Studentai supažindinami su profesinių ligų priežastimis ir prevencija, mokomi tirti nelaimingus atsitikimus, pildyti dokumentus.