Studijų dalykų kursas skirtas įvesti bendrąsias baudžiamosios teisės žinias, specialiųjų normų turinį ir funkcijas, gebėti identifikuoti ir analizuoti baudžiamosios teisės specialiąją dalį, nustatyti  subjektyviosios ir objektyviosios baudžiamosios teisės kvalifikavimo elementus. Gebėti  pritaikyti baudžiamosios teisės žinias kvalifikuojant nusikalstamas veikas, atsižvelgiant į aktualią baudžiamosios teisės aktų  redakciją ir atsižvelgianti į tarptautinę teisę ir teismų praktiką.