studijų dalyko tikslai - supažindinti studentus su civilinės teisės dalyku, suteikiant sistemines pagrindines ir bazines žinias apie civilinės teisės šaką, jos pagrindinius pošakius, institutus (asmenys, paveldėjimo, šeimos teisė, sutartys, prievolės ir t.t.), supažindinti su teisiniu reglamentavimu, pagrindinėmis civilinės teisės sąvokomis ir kategorijomis, reguliavimo principais, ugdyti gebėjimus tinkamai taikyti ir aiškinti atskirus civilinės teisės santykius reguliuojančias teisės normas, analizuoti teismų praktiką, padėti suvokti, kaip civilinės teisės žinios gali būti taikomos profesinėje ir socialinėje veikloje, formuoti pagrindus tolimesniam studentų, kaip būsimų teisininkų, profesinių kompetencijų savarankiškam ugdymuisi.