Kurso paskirtis – suteikti studentams žinių apie komunikacijos sampratą, įvairovę, paskirtį bei ryšius su kitais mokslais; išsiaiškinti komunikacijos proceso modelius ir komunikacijos struktūrą organizacijoje; supažindinti su verbalinės (rašytinės, sakytinės) ir neverbalinės komunikacijos panaudojimo galimybėmis sakant viešas kalbas, organizuojant dalykinius pokalbius, derybas ir susirinkimus organizacijoje; suvokti efektyvios komunikacijos naudą šiuolaikinėje visuomenėje.

Kurso metu mokoma parengti organizacijos komunikacijos planą, atsižvelgiant į veiksnius, darančius įtaką konkrečios organizacijos veiklos efektyvumui ir įvaizdžio formavimui; parašyti ir pristatyti organizacinį pranešimą, oficialų laišką, organizuoti ir vesti pokalbį, derybas; atskirti ir įvertinti tarpkultūrinius skirtumus komunikacijoje