Kurso paskaitų, pratybų ir konsultacijų būdu klausytojai susipažįsta su viešuoju administravimu, kaip žmonių teorinės ir praktinės veiklos išraiška, mokosi taikyti viešojo administravimo elementus savo darbinėje veikloje. Skiriamas didelis dėmesys pagrindinių viešojo administravimo sąvokų  (viešasis sektorius, viešoji politika, biurokratija ir pan.) įsisąmoninimui, jų įvairiam konceptualiniam interpretavimui, susipažįstama su šiuolaikinėmis viešojo valdymo teorijomis ir jų pritaikymu viešajame sektoriuje. Plačiai nagrinėjama socialinė, politinė ir teisinė viešojo administravimo aplinka, politikos ir administravimo tarpusavio priklausomybės, jungtys, politinių ir valstybinių galios centrų įtaka administravimo pobūdžiui. Studentai supažindinami su Lietuvos Respublikoje egzistuojančia valstybės administracine struktūra ir jos veiklą reglamentuojančiais teisiniais aktais. Aptarinėjami biurokratinių institucijų formavimo mechanizmai ir jų veiklos ypatumai į, įvairūs valdininkų atrankos modeliai, viešojo administravimo institucijų organizaciniai metodai bei jų kontrolės būdai, akcentuojama valstybės tarnautojų teisinės ir moralinės atsakomybės svarba valdininkų kasdieninėje veikloje. Studentai mokomi analizuoti situacijas, spręsti problemas, rengti atsakymus į skundus, prašymus, pareiškimus vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais vieną ar kitą viešojo sektoriaus sritį.