Suteikti studentams žinių apie tarptautinio protokolo sampratą; supažindinti su pagrindinėmis tarptautinio protokolo rūšimis; atskleisti tarptautinio protokolo struktūrinius elementus; aptarti protokolinės elgsnos (bendravimo, aprangos, svečių priėmimo, vizitinių kortelių įteikimo ir t.t.) oficialių tarptautinių priėmimų metu reikalavimus ir suvokti efektyvią tarptautinio protokolo naudą. Ugdyti studentų gebėjimus (kompetencijas) tinkamai elgtis oficialių protokolinių priėmimų metu, taip pat laikytis tarptautinio protokolo reikalavimų organizuojant tarptautinius priėmimus. Formuoti studentų vertybines nuostatas: pagarbą sau ir kitiems, toleranciją, empatiškumą.