Studentai supažindinami su Java technologija ir jos taikymo ribomis, pagrindinėmis Java ir vizualaus programavimo sąvokomis, Java kalbos pagrindais, programos struktūra, duomenų tipais, išraiškomis ir sakiniais, Eclipse, NetBeans, JBuilder ar kt. programavimo terpių savybėmis. Studentai mokomi atlikti dėstytojo nurodytos praktinės programavimo su Java temos pradinę analizę; pagal suderintą temą parašyti Java programą, programos dalį, komponentą, algoritmą ar pan.